Aktuelle prosjekter og l°pende aktviteter

Maximi har flere spennede prosjekter i prosess. Vi samarbeider med ulike aktører innen bransjen avfall og gjenvinning, næringsmiddelindustri etc. Les mer på: 

www.nffa.no, www.kretslopet.no, www.terrella.no, www.farliggods.no, www.storms.no

Lanseringen skjer på Farlig Gods-konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 26. mai.

[Les mer på www.nffa.no]